ఈపెకు నితడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈపెకు నితడు (రాగం: ) (తాళం : )

ఈపెకు నితడు దగు నితనికీపె దగు
చూపులకు పండుగాయ శోభనము నేడు ||

పిలువరె పెండ్లి కూతుబెండ్లిపీటమీదకి
చెలగి తానెదురు చూచీ దేవుడు
బలువుగా నిద్దరికి బాసికములు గట్టరె
కలిమెల్ల మెరసి సింగారించరే ||

ఆతలదెచ్చి పెట్టరె ఆ పెండ్లి కూతురును
యీతడే జంట సోభన మిద్దరికిని
కాతరాన బువ్వానకు గక్కన బెట్టరె మీరు
రేతిట నుండియు వేగిరించేరు వీరు ||

పానుపు పరచరె బలునాగవల్లి నేడు
పూని తెరవేయరె పోలతులాల
ఆనుక శ్రీవేంకటేశుడలమేలుమంగయును
లోననె భూకాంతయును లోలువైరి తాము ||


Ipeku nitaDu (Raagam: ) (Taalam: )

Ipeku nitaDu dagu nitanikIpe dagu
chUpulaku paMDugAya SObhanamu nEDu ||

piluvare peMDli kUtubeMDlipITamIdaki
chelagi tAneduru chUchI dEvuDu
baluvugA niddariki bAsikamulu gaTTare
kalimella merasi siMgAriMcharE ||

Ataladechchi peTTare A peMDli kUturunu
yItaDE jaMTa sObhana middarikini
kAtarAna buvvAnaku gakkana beTTare mIru
rEtiTa nuMDiyu vEgiriMchEru vIru ||

pAnupu parachare balunAgavalli nEDu
pUni teravEyare pOlatulAla
Anuka SrIvEMkaTESuDalamElumaMgayunu
lOnane bhUkAMtayunu lOluvairi tAmu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |