ఈదిగాక సౌభాగ్యమిదిగాక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈదిగాక సౌభాగ్యమిదిగాక (రాగం:ముఖ్హారి ) (తాళం : )

ఈదిగాక సౌభాగ్యమిదిగాక తపము మఇ
ఇదిగాక వైభవం బిక నొకతిగలదా? ||

అతివ జన్మము సఫలమై పరమయొగి వలె
నితర మొహోపేక్ష లిన్ని యును విదిచె
సతి కోరికలు మహాశాంతమై ఇదెచూడ
సతత విగ్నాన వాసనవోలె నుండె ||

తరుణి హ్రుదయము క్రుతార్ఢత బొంది విభుమీది
పరవశానంద సంపదకు నిరవాయ
సరసిజానన మనో జయమంది ఇంతలో
సరిలేక మనసు నిశ్చల భావమాయ ||

శ్రీ వేంకటేశ్వరుని జింతించి పరతత్వ
భావంబు నిజముగా బట్టె చెలియాత్మ
దేవోత్తముని క్రుపాధీనురాలై ఇపుడు
లావణ్యవతికి నుల్లంబు తిరమాయ ||


IdigAka soubhAgyamidigAka (Raagam:muKhAri ) (Taalam: )

IdigAka soubhAgyamidigAka tapamu maRi
idigAka vaibhavaM bika nokatigaladA? ||

ativa janmamu saphalamai paramayogi vale
nitara mohOpEkSha linni yunu vidiche
sati kOrikalu mahASAMtamai idechUDa
satata vignAna vAsanavOle nuMDe ||

taruNi hrudayamu krutArDhata boMdi vibhumIdi
paravaSAnaMda saMpadaku niravAya
sarasijAnana manO jayamaMdi iMtalO
sarilEka manasu niSchala bhAvamAya ||

SrI vEMkaTESvaruni jiMtiMchi paratatva
bhAvaMbu nijamugA baTTe cheliyAtma
dEvOttamuni krupAdhInurAlai ipuDu
lAvaNyavatiki nullaMbu tiramAya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |