ఈతని గొలిచితేనే యిన్ని గొలలును దీరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈతని గొలిచితేనే (రాగం:గౌళ ) (తాళం : )

ఈతని గొలిచితేనే యిన్ని గొలలును దీరు
చేతనబెట్టుపుణ్యాలు చేరువనే కలుగు

పట్టి కాళింగుని దోలి పాముకొల దీర్చినాడు
బట్టబాయిటనే రేపల్లెవారికి
అట్టె పూతన జంపి ఆడుగొల దీర్చినాడు
గట్టిగా గృష్ణుడు లోకమువారికెల్లను

బలురావణు జంపి బాపనకొల దీర్చినాడు
యిలమీద గలిగినఋషులకెల్లా
కొలదిమీరినయట్టికోతికొల దీర్చినాడు
సొలసి రాఘవుడదె సుగ్రీవునికిని

వొలిసి పురాలు చొచ్చి పూర గొల దీర్చినాడు
అల తనదాసులైన అమరులకు
సిలుగుగొలలు దీర్చి సేన వరా లిచ్చినాడు
చెలగి పరుషలకు శ్రీవేంకటేశుడు


Eetani golichitaenae (Raagam: Gaula) (Taalam: )

Eetani golichitaenae yinni golalunu deeru
Chaetanabettupunyaalu chaeruvanae kalugu

Patti kaalimguni doli paamukola deerchinaadu
Battabaayitanae raepallevaariki
Atte pootana jampi aadugola deerchinaadu
Gattigaa grshnudu lokamuvaarikellanu

Baluraavanu jampi baapanakola deerchinaadu
Yilameeda galiginarshulakellaa
Koladimeerinayattikotikola deerchinaadu
Solasi raaghavudade sugreevunikini

Volisi puraalu chochchi poora gola deerchinaadu
Ala tanadaasulaina amarulaku
Silugugolalu deerchi saena varaa lichchinaadu
Chelagi parushalaku sreevaemkataesudu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |