ఈ మాట విని నిన్ను నిందుకే నవ్వితి నేను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ మాట విన(రాగం: సాళంగనాట) (తాళం : )

ఈ మాట విని నిన్ను నిందుకే నవ్వితి నేను
నేమమెంత నేమెంత నీకరుణ యెంత.

సకలకర్మముచేత సాధ్యముగానినీవు
వొకైంచుకంతభక్తి కొగిలోనైతి
ప్రకటించి బహువేదపఠన జిక్కనినీవు
మొకరివై తిరుమంత్రమునకు జిక్కితివి.

కోటిదానములచేత కోరి లోనుగాని నీవు
పాటించి శరణంటేనే పట్టి లోనైతి
మేటి వుగ్రతపముల మెచ్చి కైకొననినీవు
గాటపుదాసు లైతేనే కైకొని మన్నించితి.

పెక్కు తీర్థములాడిన భేదించరానినీవు
చొక్కి నీముద్రవారికి సులభుడవు
గక్కన దేవతలకు గానరానినీవు మాకు
నిక్కడ శ్రీవేంకటాద్రి నిరవైతివి.


Ee maata vini (Raagam:Saalamganaata ) (Taalam: )

Ee maata vini ninnu nimdukae navviti naenu
Naemamemta naememta neekaruna yemta.

Sakalakarmamuchaeta saadhyamugaanineevu
Vokaimchukamtabhakti kogilonaiti
Prakatimchi bahuvaedapathana jikkanineevu
Mokarivai tirumamtramunaku jikkitivi.

Kotidaanamulachaeta kori lonugaani neevu
Paatimchi saranamtaenae patti lonaiti
Maeti vugratapamula mechchi kaikonanineevu
Gaatapudaasu laitaenae kaikoni mannimchiti.

Pekku teerthamulaadina bhaedimcharaanineevu
Chokki neemudravaariki sulabhudavu
Gakkana daevatalaku gaanaraanineevu maaku
Nikkada sreevaemkataadri niravaitivi.


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |