ఈ విశ్వాసంబు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ విశ్వాసంబు యెవ్వరికి (రాగం: శ్రీరాగం ) (తాళం : )

ఈ విశ్వాసంబు యెవ్వరికి దోప దిది
పావనులహ్రుదయమున బ్రభవించుగానిని ||

ఇమ్మయినపాపంబు లెన్నివలసిన బ్రాణి
సమ్మతంబున జేయజాలుగాకేమి
కుమ్మరికి నొకయేడు గుదియ కొకనాడువును
నమ్మితలచినవిష్ణునామంబుచేత ||

కొదలేనిదురితములు కొండలును గోట్లును
చెదర కెప్పుడు బ్రాణి చేయుగాకేమి
పొదరి గొరియలలోన పులిచొచ్చినట్లౌను
హ్రుదయంబు హరిమీద నుండినంతటను ||

సరిలేనిదుష్కర్మ సంఘములు రాసులై
పెరుగజేయుచు ప్రాణి పెంచుగాకేమి
బెరసి కొండలమీద బిడుగువడ్డట్లౌను
తిరువేంకటాచలాధిపుని దలచినను ||


I viSvAsaMbu yevvariki (Raagam: SrIrAgaM ) (Taalam: )

I viSvAsaMbu yevvariki dOpa didi
pAvanulahrudayamuna brabhaviMchugAnini ||

immayinapApaMbu lennivalasina brANi
sammataMbuna jEyajAlugAkEmi
kummariki nokayEDu gudiya kokanADuvunu
nammitalachinaviShNunAmaMbuchEta ||

kodalEniduritamulu koMDalunu gOTlunu
chedara keppuDu brANi chEyugAkEmi
podari goriyalalOna pulichochchinaTlounu
hrudayaMbu harimIda nuMDinaMtaTanu ||

sarilEniduShkarma saMghamulu rAsulai
perugajEyuchu prANi peMchugAkEmi
berasi koMDalamIda biDuguvaDDaTlounu
tiruvEMkaTAchalAdhipuni dalachinanu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |