ఈకెకు నీకు దగు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈకెకు నీకు దగు(రాగం: అభేరి) (తాళం: ఆది) (స్వరకల్పన : డా.జోశ్యభట్ల)

ఈకెకు నీకు దగు నీడు జోడులు
వాకుచ్చి మిమ్ము బొగడ వసమా యొరులకు ||

జట్టిగొన్న నీదేవులు చంద్రముఖి గనక
అట్టె నిన్ను రామచంద్రుడనదగును
చుట్టమై కృష్ణయ్యవు చూపుల యాపె గనక
చుట్టుకొని నిన్ను కృష్ణుడనదగును ||

చందమైన వామలోచని యాపెయౌగనక
అందరు నిన్ను వామనుడనదగును
చెంది యాకె యెప్పటికిని సింహ మధ్య గనక
అంది నిన్ను నరసింహుడని పిల్వదగును ||

చెలువమైన యాపె శ్రీదేవి యగుగనక
అల శ్రీవక్షుడవని యాడదగును
అలమేల్మంగ యహిరోమావళి గలదిగన
యిల శేషాద్రి శ్రీవేంకటేశు డనదగును ||


Ikeku nIku dagu (Raagam: Abheri) (Taalam: Adi) (Composed by Dr Josyabhatla)

Ikeku nIku dagu nIDu jODulu
vAkucci mimmu bogaDa vasamA yorulaku

jaTTigonna nIdEvulu caMdramuKi ganaka
aTTe ninnu rAmacaMdruDanadagunu
cuTTamai kRuShNayyavu cUpula yApe ganaka
cuTTukoni ninnu kRuShNuDanadagunu

caMdamaina vAmalOcani yApeyauganaka
aMdaru ninnu vAmanuDanadagunu
ceMdi yAke yeppaTikini siMha madhya ganaka
aMdi ninnu narasiMhuDani pilvadagunu

celuvamaina yApe SrIdEvi yaguganaka
ala SrIvakShuDavani yADadagunu
alamElmaMga yahirOmAvaLi galadigana
yila SEShAdri SrIvEMkaTESu Danadagunu

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |