ఈసుర లీమును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈసుర లీమును (రాగం: ) (తాళం : )

ఈసుర లీమును లీచరాచరములు
యిసకలమంతయు నిది యెవ్వరు ||

ఎన్నిక నామము లిటు నీవై యుండగ
యిన్ని నామము లిటు నీవై యుండగ
వున్నచోటనే నీవు వుండుచుండుగ మరి
యిన్నిటా దిరుగువా రిది యెవ్వరు ||

వొక్కరూపై నీవు వుండుచుండగ మరి
తక్కిన యీరూపములు తామెవ్వరు
యిక్కడనక్కడ నీవు యిటు ఆత్మలలోనుండ
మక్కువ నుండువారు మరి యెవ్వరు ||

శ్రీవేంకటాద్రిపై చెలగి నీ వుండగా
దైవంబులనువారు తామెవ్వరు
కావలసినచోట కలిగి నీవుండగ
యీవిశ్వపరిపూణు లిది యెవ్వరు ||


Isura lImunu (Raagam: ) (Taalam: )

Isura lImunu lIcarAcaramulu
yisakalamaMtayu nidi yevvaru

ennika nAmamu liTu nIvai yuMDaga
yinni nAmamu liTu nIvai yuMDaga
vunnacOTanE nIvu vuMDucuMDuga mari
yinniTA diruguvA ridi yevvaru

vokkarUpai nIvu vuMDucuMDaga mari
takkina yIrUpamulu tAmevvaru
yikkaDanakkaDa nIvu yiTu AtmalalOnuMDa
makkuva nuMDuvAru mari yevvaru

SrIvEMkaTAdripai celagi nI vuMDagA
daivaMbulanuvAru tAmevvaru
kAvalasinacOTa kaligi nIvuMDaga
yIviSvaparipURNu lidi yevvaru


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |