ఈరూపమై వున్నాడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈరూపమై వున్నాడు (రాగం: ) (తాళం : )

ఈరూపమై వున్నాడు యీతడే పరబ్రహ్మము
శ్రీరమాదేవితోడ శ్రీవేంకటేశుడు ||

పొదలి మాయాదేవిపట్టిన సముద్రము
అదె పంచభూతాలుండే అశ్వత్థము
గుదిగొన్నబ్రహ్మాండాలగుడ్ల బెట్టెహంస
సదరపుబ్రహ్మలకు జలజమూలకందము ||

అనంతవేదాలుండేటిఅక్షయవటపత్రము
ఘనదేవతలకు శ్రీకరయజ్ఞము
కనలుదానవమత్తగజసంహరసింహము
మొనసి సంసారభారము దాల్చే వృషభము ||

సతతము జీవులకు చైతన్యసూత్రము
అతిశయభక్తులజ్ఞానామృతము
వ్రతమై శ్రీవెంకటాద్రి వరములచింతామణి
తతిగొన్న మోక్షపుతత్త్వరహస్యము||


IrUpamai vunnADu (Raagam: ) (Taalam: )

IrUpamai vunnADu yItaDE parabrahmamu
SrIramAdEvitODa SrIvEMkaTESuDu

podali mAyAdEvipaTTina samudramu
ade paMcaBUtAluMDE aSvatthamu
gudigonnabrahmAMDAlaguDla beTTehaMsa
sadarapubrahmalaku jalajamUlakaMdamu

anaMtavEdAluMDETiakShayavaTapatramu
GanadEvatalaku SrIkarayaj~jamu
kanaludAnavamattagajasaMharasiMhamu
monasi saMsAraBAramu dAlcE vRuShaBamu

satatamu jIvulaku caitanyasUtramu
atiSayaBaktulaj~jAnAmRutamu
vratamai SrIveMkaTAdri varamulaciMtAmaNi
tatigonna mOkShaputattvarahasyamu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |