రాముడు లోకాభిరాముడు త్రైలోక్య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రాముడు లోకాభిరాముడు (రాగం: ) (తాళం : )

రాముడు లోకాభిరాముడు త్రైలోక్య
ధాముడు రణరంగ భీముడు వాడే

వరుడు సీతకు, ఫలాధరుడు మహోగ్రపు
శరుడు రాక్షస సంహరుడు వాడే
స్థిరుడు సర్వగుణాకరుడు కోదండ దీక్షా
గురుడు సేవకశుభకరుడు వాడే

ధీరుడు లోకైకవీరుడు సకలా
ధారుడు భవబంధదూరుడు వాడే
శూరుడు ధర్మవిచారుడు రఘువంశ
సారుడు బ్రహ్మసాకారుడు వాడే

బలుడు యిన్నిటా రవికులుడు భావించ, ని
ర్మలుడు నిశ్చలుడవికలుడు వాడే
వెలసి శ్రీ వేంకటాద్రి నిజనగరములోన
తలకొనె పుణ్యపాదతలుడు వాడే


Raamudu lokaabhiraamudu (Raagam: ) (Taalam: )

Raamudu lokaabhiraamudu trailokya
Dhaamudu ranaramga bheemudu vaadae

Varudu seetaku, phalaadharudu mahograpu
Sarudu raakshasa samharudu vaadae
Sthirudu sarvagunaakarudu kodamda deekshaa
Gurudu saevakasubhakarudu vaadae

Dheerudu lokaikaveerudu sakalaa
Dhaarudu bhavabamdhadoorudu vaadae
Soorudu dharmavichaarudu raghuvamsa
Saarudu brahmasaakaarudu vaadae

Baludu yinnitaa ravikuludu bhaavimcha, ni
Rmaludu nischaludavikaludu vaadae
Velasi Sree vaemkataadri nijanagaramulona
Talakone punyapaadataludu vaadae


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/04/annamayya-samkirtanalu-rama.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |