రాముడు రాఘవుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
అన్నమయ్య
రాముడు రాఘవుడు (రాగం:కానడ) (తాళం : )

రాముడు రాఘవుడు రవికులు డితడు
భూమిజకు పతియైన పురుష నిధానము

అరయ పుత్రకామేష్టి యందు పరమాన్నమున
పరగ జనించిన పర బ్రహ్మము
సురల రక్షింపగ అసురుల శిక్షింపగ
తిరమై ఉదయించిన దివ్య తేజము

చింతించే యోగీంద్రుల చిత్త సరోజములలో
సంతతము నిలిచిన సాకారము
వింతలుగా మునులెల్ల వెదకిన యట్టి
కాంతుల చెన్ను మీరిన కైవల్య పదము

వేద వేదాంతములయందు విజ్ఞాన శాస్త్రములందు
పాదుకొన పలికేటి పరమార్ధము
ప్రోదితొ శ్రీ వేంకటాద్రి పొంచి విజయ నగరాన
ఆదికి అనాదియైన అర్చావతారము


raamuDu raaghavuDu (Raagam:kaanaDa ) (Taalam: )

raamuDu raaghavuDu ravikulu DitaDu
bhUmijaku patiyaina purusha nidhaanamu

araya putrakAmEshTi yandu paramaannamuna
paraga janinchina para brahmamu
surala rakshimpaga asurula Sikshimpaga

tiramai udayinchina divya tEjamu

chintimchE yOgeendrula chitta sarOjamulalO
samtatamu nilichina saakaaramu
vintalugaa munulella vedakina yaTTi
kaantula chennu meerina kaivalya padamu

vEda vEdaamtamulayandu vij~naana Saastramulandu
paadukona palikETi paramaardhamu
prOdito SrI vEnkaTaadri ponchi vijaya nagaraana
aadiki anaadiyaina archaavataaramu


బయటి లింకులు[మార్చు]

Ramudu-Raghavudu---Kanada

http://balantrapuvariblog.blogspot.com/2011/05/annamayya-samkirtanalurama.html

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |