రారా చిన్నన్నా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రారా చిన్నన్నా (రాగం:చెంజురుటి ) (తాళం : ఆది )

రారా చిన్నన్నా రారా చిన్నన్నా
రారోరి చిన్నవాడ రారా ముద్దులాడ
రారోరి బాలకృష్ణ రారా , కృష్ణ రారా

రారా చిన్నన్నా రారోరి చిన్నవాడ
రారా ముద్దులాడ రారోరి బాలకృష్ణ

కిందిచూపుల గిలిగించి ఆలమందగొల్లెతల మరిగించి
సందడి వలపించి జవరాండ్ల ఊరవిందవైనయట్టి వేడుక కాడ

కొదలు మాటలనె గొణకుచు భూమి సుదతుల శిగ్గులుచూరాడి
చిదుకు చేష్టలనె చెణకుచూ ముద్దు పెదవిచవులు చూపిన జాణకాడ

కలికితనమునె కరగించి కాచి చెలులకాగిటనె చెలగి
లలనామణి యైన లక్కిమమ్మ గలసుక శ్రీవేంకటనాథు డైనవాడ


rArA cinnanna (Raagam: cenjuruTi) (Taalam: Adi )

P: rArA cinnanna rArOri cinnavADa rArA muddu lADa rArOri bAlakrSNa rArA (krSNa rArA)

C
1: kindi cUpula giligilinci Alamanda golletala mariginci sandadi valapinci javarAla Ura
vindavainayaTTi vEDuka kAdA rArA

2: podalu mATalane goNagucu bhUmi sudatula cikkulu cUrADi
ciduku cetalalane ceNakucu muddu pedda vicavulu cUpina jaNakadA rArA

3: kaliki tanamunane karaginci kATSi celula kagiTanE celagi
lalanA maNiyaina lakki mamma galasuka shrI vEnkaTa nAthuDaina vADa


బయటి లింకులు[మార్చు]

Rara-Chinnanna---MS


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |