రామ రామ రామకృష్ణ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రామ రామ రామకృష్ణ (రాగం: ) (తాళం : )

రామ రామ రామకృష్ణ రాజీవలోచన నీకు
దీము వంటి బంటననే తేజమే నాది॥

వారధి దాటి మెప్పించ వాయుజుడనే గాను
సారె చవుల మెప్పించ శబరిగాను
బీరాన సీత నిచ్చి మెప్పించ జనకుండగాను
ఏరీతి మెప్పింతు నన్నెట్లా గాచేవో॥

ఘనమై మోచి మెప్పించ గరుడుడనే గాను
కొన కామసుఖమిచ్చు గోపిక గాను
వినుతించి మెప్పించ వేయినోళ్ళ భొగిగాను
నిన్నెట్లు మెప్పింతు నన్ను గాచే దెట్లా॥

నవ్వుచు పాడి మెప్పించ నారదుడనే గాను
అవ్వల ప్రాణమీయ జటాయువు గాను
ఇవ్వల శ్రీ వేంకటేశ యిటునీకె శరణంటి
అవ్వల నా తెరువిదే రక్షించే దెట్లా॥


Raama raama raamakrshna (Raagam: ) (Taalam: )

Raama raama raamakrshna raajeevalochana neeku
Deemu vamti bamtananae taejamae naadi

Vaaradhi daati meppimcha vaayujudanae gaanu
Saare chavula meppimcha Sabarigaanu
Beeraana seeta nichchi meppimcha janakumdagaanu
Aereeti meppimtu nannetlaa gaachaevo

Ghanamai mochi meppimcha garududanae gaanu
Kona kaamasukhamichchu gopika gaanu
Vinutimchi meppimcha vaeyinolla bhogigaanu
Ninnetlu meppimtu nannu gaachae detlaa

Navvuchu paadi meppimcha naaradudanae gaanu
Avvala praanameeya jataayuvu gaanu
Ivvala Sree vaemkataesa yituneeke saranamti
Avvala naa teruvidae rakshimchae detlaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

RamaRama_Kalyani_Nedunuri


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |