పోతన తెలుగు భాగవతము ఐ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

ఐదేండ్లు మరలించెనమరేంద్రుఁడాబాలు (భా-9-200-సీ.) హరిశ్చంద్రుని వృత్తాంతము