పోతన తెలుగు భాగవతము ఋ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


పోతన తెలుగు భాగవతము
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | క్ష |

[మార్చు]

ఋషభునకు నాత్మయోగ మీ రీతిఁ జెప్పె (భా-11-70-తే.) నారయణఋషి భాషణ
ఋషులిట్లనిరి (భా-4-184-వ.) దక్షాదుల శ్రీహరి స్తవంబు
ఋషులిట్లనిరి (భా-7-311-వ.) దేవతల నరసింహ స్తుతి