మహాప్రస్థానం/చేదుపాట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

ఔను నిజం, ఔను నిజం

ఔను నిజం, నీవన్నది,

నీవన్నది, నీవన్నది,

నీవన్నది నిజం, నిజం!

లేదు సుఖం, లేదు సుఖం,

లేదు సుఖం జగత్తులో!

బ్రదుకు వృథా, చదువు వృథా,

కవిత వృథా! వృథా, వృథా!

మనమంతా బానిసలం,

గానుగలం, పీనుగలం!

వెనుక దగా, ముందు దగా,

కుడి యెడమల దగా, దగా!

మనదీ ఒక బతుకేనా?

కుక్కల వలె, నక్కల వలె!

మనదీ ఒక బతుకేనా?

సందులలో పందులవలె!

నిజం సుమీ, నిజం సుమీ,

నీవన్నది నిజం సుమీ!

బ్రతుకు ఛాయ, చదువు మాయ,

కవిత కరక్కాయ సుమీ!

లేదు సుఖం, లేదు రసం,

చేదు విషం జీవఫలం!

జీవఫలం చేదువిషం,

చేదు విషం, చేదు విషం!

ఔను నిజం, ఔను సుమా,

ఔను నిజం నీవన్నది!

నీవన్నది, నీవన్నది,

నీవన్నది నిజం, నిజం!