మహాప్రస్థానం/ఐ

వికీసోర్స్ నుండి
( నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

భూతాన్ని,

యజ్ఞోపవీతాన్ని,

వైప్లవ్యగీతాన్ని నేను!


స్మరిస్తే పద్యమ్,

అరిస్తే వాద్యమ్,

అనల వేదికముందు అస్ర నైవేద్యమ్!


లోకాలు,

భవభూతి శ్లోకాలు,

పరమేష్ఠి జూకాలు నా మహోద్రేకాలు!


నా ఊహ చాంపేయమాల!

రస రాజ్య డోల!

నా ఊళ కేదార గౌళ!


గిరులు,

సాగరులు, కంకేళికా మంజరులు,

ఝురులు నా సోదరులు!


నేనొక దుర్గం!

నాదొక స్వర్గం!

అనర్గళం, అనితర సాధ్యం, నా మార్గం!