మహాప్రస్థానం/దేనికొరకు

వికీసోర్స్ నుండి
(దేనికొరకు నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

వేళకాని వేళలలో,

లేనిపోని వాంఛలతో-

దారికాని దారులలో,

కానరాని కాంక్షలతో -

దేని కొరకు పదే పదే

దేవులాడుతావ్‌?

ఆకటితో, అలసటతో,

ప్రాకులాడుతావ్‌?

శ్రీనివాసరావ్‌!

శ్రీనివాసరావ్‌!

దేనికోసమోయ్‌?

నడిరాతిరి కడలివద్ద

హోరుగాలి ఉపశ్రుతిగ,

నీలోనే నీవేదో

ఆలపించుతావ్‌?

ఆవ్యక్తపు టూహలతో

ఆలపించుతావ్‌?

జగమంతా నిదుర మునిగి

సద్దణగిన నడిరాతిరి

నీలోనే నీవేదో

ఆలకించుతావ్‌?

శ్రీనివాసరావ్‌!

శ్రీనివాసరావ్‌!