మహాప్రస్థానం/పేదలు

వికీసోర్స్ నుండి
(పేదలు నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

అంతేలే, పేదల గుండెలు !

అశ్రువులే నిండిన కుండలు !

శ్మశానమున శశికాంతులలో

చలిబారిన వెలి రాబండలు !

అంతేలే, పేదల మూపులు !

అణగార్చిగ విధి త్రోద్రోపలు,

పయోధితట కుటీరములవలె

భరియించవు బాధల మోపులు !

అంతేలే, పేదల చేతులు !

శ్లథశైశిర పలాశరీతులు !

విశుష్కములు, పరిపాండురములు !

విచలించెడు విషాదహేతులు !

అంతేలే, పేదల కన్నులు !

వినమ్రములు, వెతల వ్రణమ్ములు !

తుపానులో తడిసిన, జడిసిన

గోమాతల కన్నుల తమ్ములు !

అంతేలే, పేదల కన్నులు !

తిరిపెమునకు పిడికెడు మెతుకులు !

తిరువెరుగని దీర్ఘ రాత్రిలో

తల పగిలెడి తలపుల గతుకులు !