మహాప్రస్థానం/నవ కవిత

వికీసోర్స్ నుండి
(నవ కవిత నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

సిందూరం, రక్తచందనం,

బంధూకం, సంధ్యారాగం,

పులిచంపిన లేడినెత్తురూ,

ఎగరేసిన ఎర్రజెండా,

రుద్రాలిక నయనజాలిక,

కలకత్తా కాళిక నాలిక

కావాలోయ్ నవకవనానికి--


ఘాటెక్కిన గంధక ధూమం,

పోటెత్తిన సప్త సముద్రాల్,

రగులుకొనే రాక్షసబొగ్గూ,

బుగులుకొనే బుక్కాగుండా,

వికసించిన విద్యుత్తేజం,

చెలరేగిన జనసమ్మర్దం

కావాలోయ్ నవకవనానికి--


రాబందుల రెక్కల చప్పుడు,

పొగగొట్టపు భూంకార ధని

అరణ్యమున హరీంద్ర గర్జన

పయోధర ప్రచండ ఘోషం

ఖడ్గమృగోదగ్రవిరావం,

ఝంఝానిల షడ్జధ్వానం

కావాలోయ్ నవకవనానికి--


కదిలేది కదిలించేదీ,

మారేది మార్పించేదీ,

పాడేదీ పాడించేదీ,

పెనునిద్దుర వదిలించేదీ,

మునుముందుకు సాగించేదీ,

పరిపూర్ణపు బ్రదుకిచ్చేదీ

కావాలోయ్ నవకవనానికి-