మహాప్రస్థానం/ఉన్మాది

వికీసోర్స్ నుండి
(ఉన్మాది నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

అలకలన్నీ అట్టకట్టిన,

బొమికలన్నీ ప్రోవుపట్టిన,

కాగితంవలె పలచబారిన

వెర్రివాడా! కుర్రవాడా!

వీధికంతా వెక్కిరింతగ,

వూరికంతా దిష్టిబొమ్మగ,

తూముప్రక్కన ధూళిలోనే

తూలుతున్నావా!

నీవు చూసే వెకిలిచూపూ,

నీవు తీసే కూనిరాగం,

మాకు తెలియని నీ ప్రపంచపు

మహారణ్యపు చిక్కుదారులు!

వెర్రివాడా! కుర్రవాడా!

నిన్ను చూసీ చూడనట్లే

తెలివిమీరిన పెద్దమనుషులు

తొలగిపోతారు!

వెర్రివాడా! కుర్రవాడా!

క్షమిస్తావా! సహిస్తావా!

బుద్ధిమంతులు నీకు చేసిన

దురన్యాయాన్ని!

అట్లు చూడకు, అట్లు పాడకు,

మమ్ము వేళాకోళమాడకు!

వెర్రివాడా! కుర్రవాడా!

వేడుకుంటాము.