మహాప్రస్థానం/సంధ్యాసమస్యలు

వికీసోర్స్ నుండి
(సంధ్యాసమస్యలు నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

ఆ సాయంత్రం...

రాక్సీలో నార్మా షేరర్‌,

బ్రాడ్వేలో కాంచనమాల;

ఎట కేగుటో సమస్య తగిలిం

దొక విద్యార్థికి!

ఉడిపీ శ్రీకృష్ణవిలాస్‌లో-

అటు చూస్తే బాదం హల్వా,

ఇటు చూస్తే సేమ్యా ఇడ్లీ!

ఎంచుకొనే సమస్య కలిగిందొక ఉద్యోగికి!

ఆ సాయంత్రం...

ఇటు చూస్తే అప్పులవాళ్లూ

అటు చూస్తే బిడ్డల ఆకలి!

ఉరిపోసుకు చనిపోవడమో,

సముద్రమున పడిపోవడమో-

సమస్యగా ఘనీభవించిం

దొక సంసారికి!