మహాప్రస్థానం/ఋక్కులు

వికీసోర్స్ నుండి
(ఋక్కులు నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

కుక్కపిల్లా,

అగ్గిపుల్లా,

సబ్బుబిళ్లా-

హీనంగా చూడకు దేన్నీ!

కవితామయమేనోయ్‌ అన్నీ!

రొట్టెముక్కా,

అరటితొక్కా,

బల్లచెక్కా-

నీవైపే చూస్తూ ఉంటాయ్‌!

తమ లోతు కనుక్కోమంటాయ్‌!

తలుపుగొళ్లెం,

హారతిపళ్లెం,

గుర్రపుకళ్లెం-

కాదేదీ కవిత కనర్హం!

ఔనౌను శిల్పమనర్ఘం!

ఉండాలోయ్‌ కవితావేశం!

కానీవోయ్‌ రస నిర్దేశం!

దొరకదటోయ్‌ శోభాలేశం!

కళ్లంటూ ఉంటే చూసి,

వాక్కుంటే వ్రాసి!

ప్రపంచమొక పద్మవ్యూహం!

కవిత్వమొక తీరని దాహం!