రచయిత:శ్రీశ్రీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు
(1910–1983)
చూడండి: వికీపీడియా వ్యాసం.


శ్రీ శ్రీ లేదా శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు (1910 - 1983) గారి రచనలు.

పేజి 1. ఖడ్గసృష్టి

పేజీ 2. శరచ్చ్చంద్రిక

పేజీ 3. విషాదాంద్ర

పేజీ 4.విశాలాంధ్రలో ప్రజారాజ్యం

పేజీ 5. మున్నుడి

పేజీ 6. సదసత్సంశయం

పేజీ 7. మహాసంకల్పం

పేజీ 8. 'కోఈ హన్స్ రహాహై' 'కోఈ రో రహా హై'

పేజీ 9 గాంధీజీ

పేజీ 10. మంచి ముత్యాల సరాలు

పేజీ 11. ఏవి తల్లి

పేజీ 12. సామాన్యుని కామన

పేజీ 13. రుబాయత్

పేజీ 14. భ్రమరగీత

పేజీ 15. బొమ్మలాంతరు

పేజీ 16. ఆఖరిమాట మొదటి మాట

పేజీ 17. DE - COMPOSITIONS

ఫేజీ 18. విదూషకుని ఆత్మహత్య

పేజీ 19. టాం టాం

పేజీ 20. కొంటె కోణాలు

పేజీ 21. ఎ ఏ ఒ ఓ ఔ

పేజీ 22. అభిసారికి కడసారి

పేజీ 23. ఒకటి - పదీ

పేజీ 24. నగరంలో వృషభం

పేజీ 25. అధివాస్తవికుల ప్రవేశం

పేజీ 26. మహాకవి

పేజీ 27. మాటల మూట

పేజీ 28. ఎన్నాళ్ళు ఇంకా