ఆశాదూతలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

స్వర్గాలు కరిగించి,

స్వప్నాలు పగిలించి,

రగిలించి రక్తాలు, రాజ్యాలు కదిపి-

ఒకడు తూరుపు దిక్కునకు!

పాపాలు పండించి,

భావాలు మండించి,

కొలిమి నిప్పులు రువ్వి, విలయలయ నవ్వి-

ఒకడు దక్షిణ దిక్కు!

ప్రాకారములు దాటి,

ఆకాశములు తాకి,

లోకాలు ఘాకాల బాకాలతో నించి,

ఒకడు దీచికి!

సింధూర భస్మాలు,

మందార హారాలు

సాంద్రచందన చర్చ సవరించి

ఒకడు పడమటికి!

మానవకోటి సామ్రాజ్యదూతలు, కళా

యజ్ఞాశ్వముల్‌ గాలులై, తరగలై, తావులై,

పుప్పొళ్లు, కుంకుమల్‌, పొగలై సాగిరి!

"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=ఆశాదూతలు&oldid=13088" నుండి వెలికితీశారు