మహాప్రస్థానం/స్విన్ బర్న్ కవికి

వికీసోర్స్ నుండి
(స్విన్ బర్న్ కవికి నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

విషం క్రక్కే భుజంగాలో,
కదం త్రొక్కే తురంగాలో,
మదం పట్టిన మాతంగాలో
కవీ, నీ పాటల్‌ ?
వలయ విచల ద్విహంగాలో,
విలయ సాగర తరంగాలో,
యుద్ధగుంజన్మృదంగాలో
కవీ, నీ పాటర్‌ ?
షెల్లీ కవనపు హల్లీసకమూ,
ఫ్రెంచి గీతుల మంచి రీతులు,
మోహినీ గంధర్వగానం
కవీ, నీ పాటల్‌ !
ఎర్రకాంతుల ఇనోదయమూ,
రెక్క విప్పిన రివల్యూషన్‌,
కడలి వలపూ, వలవు కడలీ
కవీ, నీ పాటల్‌!
కవీ ! నీ గళ గళన్మంగళ
కళా కాహళ హళా హళీలో
కలసిపోతిని ! కరిగి పోతిని!
కానరాకే కదలిపోతిని!