మహాప్రస్థానం/జయభేరి

వికీసోర్స్ నుండి
(జయభేరి నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

నేను సైతం

ప్రపంచాగ్నికి

సమిధ నొక్కటి ఆహుతిచ్చాను!

నేను సైతం

విశ్వ వృష్టికి

అశ్రువొక్కటి ధారపోశాను!


నెను సైతం

భువన ఘోషకు

వెర్రి గొంతుక విచ్చి మ్రోశాను.


ఎండ కాలం మండినప్పుడు

గబ్బిలం వలె

క్రాగి పోలేదా!

వాన కాలం ముసరి రాగా

నిలువు నిలువున

నీరు కాలేదా?

శీత కాలం కోత పెట్టగ

కొరడు కట్టీ,

ఆకలేసీ కేక లేశానే!


నే నొకణ్ణీ

నిల్చిపోతే-

చండ్ర గాడ్పులు, వాన మబ్బులు, మంచు సోనలు

భూమి మీదా

భుగ్న మౌతాయి!

నింగినుండీ తొంగి చూసే

రంగు రంగుల చుక్కలన్నీ

రాలి, నెత్తురు క్రక్కుకుంటూ

పేలిపోతాయి!

పగళ్ళన్నీ పగిలిపోయీ,

నిశీధాలూ విశీర్ణిల్లీ,

మహా ప్రళయం జగం నిండా

ప్రగల్భిస్తుంది!


నే నొక్కణ్ణి ధాత్రినిండా

నిండి పోయీ,

నా కుహూరత శీకరాలే

లోకమంతా జల్లులాడే

ఆ ముహుర్తా లాగమిస్తాయి!


నేను సైతం

ప్రపంచాబ్జపు

తెల్ల రేకై పల్లవిస్తాను!

నేను సైతం

విశ్వవీణకు

తంత్రినై మూర్ఛనలు పోతాను!

నేను సైతం

భువన భవనపు

బావుటానై పైకి లేస్తాను!

శ్రీ శ్రీ - జూన్ 2, 1933