మహాప్రస్థానం/ఆకాశదీపం

వికీసోర్స్ నుండి
(ఆకాశదీపం నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

గదిలో ఎవరూ లేరు,

గదినిండా నిశ్శబ్దం.

సాయంత్రం ఆరున్నర,

గది లోపల చినుకుల వలె చీకట్లు.

ఖండపరశుగళ కపాలగణముల

చూస్తున్నది గది.

కనుకొలకులలో ఒకటివలె

చూపు లేని చూపులతో తేరి.

గదిలోపల ఏవేవో ఆవిరులు.

దూరాన నింగిమీద తోచిన ఒక చుక్క

మిణుకు చూపులు మెలమెల్లగా విసిరి

గదిని తలపోతతో కౌగిలించుకొంటున్నది.

ఒక దురదృష్టజీవి

ఉదయం ఆరున్నరకు

ఆ గదిలోనే ఆరిపోయాడు.

అతని దీపం ఆ గదిలో

మూలనక్కి మూలుగుతున్నది.

ప్రమిదలో చమురు త్రాగుతూ

పలు దిక్కులు చూస్తున్నది.

చీకటి బోనులో

సింహములా నిలుచున్నది.

కత్తిగంటు మీద

నెత్తుటి బొట్టులాగున్నది.

ప్రమిదలో నిలిచి

పలు దిక్కులు చూస్తున్నది దీపం.

అకస్మాత్తుగా ఆ దీపం

ఆకాశతారను చూసింది.

రాకాసి కేకలు వేసింది.

(నీకూ నాకూ చెవుల సోకని కేకలు)

ఆకాశతార ఆదరపు చూపులు చాపింది.

అలిసిపోయింది పాపం, దీపం.

ఆకాశతార ఆహ్వానగానం చేసింది.

దీపం ఆరిపోయింది.

తారగా మారిపోయింది.