మహాప్రస్థానం/అభ్యుదయం

వికీసోర్స్ నుండి
(అభ్యుదయం నుండి మళ్ళించబడింది)
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

ఏవో,

ఏవేవో, ఏవేవో

ఘొషలు వినబడుతున్నాయ్‌!

గుండెలు విడిపోతున్నాయ్‌!

ఎవరో,

ఎవరెవరో, ఎవరెవరో

తల విరబోసుకు

నగ్నంగా నర్తిస్తున్నారు, భయో

ద్విగ్నంగా వర్తిస్తున్నారు!

అవిగో!

అవి గవిగో! అవి గవిగో!

ఇంకిన, తెగిపోయిన, మరణించిన

క్రొన్నెత్తురు! విపంచికలు! యువయోధులు!

నేడే,

ఈనాడే, ఈనాడే---

జగమంతా బలివితర్ది!

నరజాతికి పరివర్తన!

నవజీవన శుభసమయం! అభ్యుదయం!