కళారవి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీశ్రీ
మహాప్రస్థానం
1. కొంపెల్ల జనార్ధనరావు కోసం
2. మహాప్రస్థానం (కవిత)
3. జయభేరి
4. ఒకరాత్రి
5. గంటలు
6. ఆకాశదీపం
7. ఋక్కులు
8. అవతారం
9. బాటసారి
10. ఆశాదూతలు
11.
12. శైశవగీతి
13. అవతలిగట్టు
14. సాహసి
15. కళారవి
16. భిక్షువర్షీయసి
17. ఒకక్షణంలో...
18. పరాజితులు
19. ఆః!
20. ఉన్మాది
21. స్విన్ బర్న్ కవికి
22. అద్వైతం
23. వాడు
24. అభ్యుదయం
25. వ్యత్యాసం
26. మిథ్యావాది
27. ప్రతిజ్ఞ
28. చేదుపాట
29. కవితా! ఓ కవితా!
30. దేశ చరిత్రలు
31. నవ కవిత
32. మానవుడా!
33. సంధ్యాసమస్యలు
34. జ్వాలాతోరణం
35. దేనికొరకు
36. కేక
37. నిజంగానే
38. నీడలు
39. గర్జించురష్యా!
40. పేదలు
41. జగన్నాథుని రథచక్రాలు

పోనీ, పోనీ,

పోతే పోనీ!

సతుల్‌, సుతుల్‌, హితుల్‌ పోనీ

పోతే పోనీ!

రానీ, రానీ,

వస్తే రానీ!

కష్టాల్‌, నష్టాల్‌,

కోపాల్‌, తాపాల్‌, శాపాల్‌, రానీ!

వస్తే రానీ!

తిట్లూ, రాట్లూ, పాట్లూ, రానీ!

రానీ, రానీ!

కానీ, కానీ!

గానం, ధ్యానం!

హాసం, లాసం!

కానీ! కానీ!

కళారవి! పవీ! కవీ!

"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=కళారవి&oldid=13093" నుండి వెలికితీశారు