లోకోక్తి ముక్తావళి/సామెతలు-ధ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


లోకోక్తి ముక్తావళి
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


1839 దిక్కులేనివారికి దేముడే దిక్కు

1840 దొంగకు చేను పచ్చిలేదు

1841 దొంగకు తలుపుతీసి దొరను లేపినాడు

1842 దాగబోయి తలారి యింట్లో దూరినాడట

1843 ధనము దాచినవానికే తెలియును లెక్కవ్రాసినవానికే తెలియును

1844 ధనవంతుడు భక్తిపరుడైతే సూదిబెజ్జములో ఒంటె దూరిందన్నమాట

1845 ధనియాల జాతి

1846 ధర్మం తలకాచును

1847 ధర్మంచేసేవాడు తన్ను మరుస్తాడా

1848 ధర్మపురిలో దొంగిలించబోతూ ధార్వాడనుంచి వంగుని పోయినట్లు

1849 ధర్మమే జయం దైవమేగ్తి

1850 ధర్మానికి దండుగలేదు వెట్టికి పైసలేదు

1851 ధీరుడైనా కావలె దీనుడైనా కావలె

1852 ధూపంవేస్తే పాపంపొతుంది

1853 ధైర్యములేనిరాజు యోచనలేనిమంత్రి

1854 ధ్వంసపారాయణం దంటు మంట

1855 ధాష్టీకానికి ధర్మమూలేదు గుడ్దికంటికి చూపూలేదు