అంశాలకు జోడించని పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

డేటా అంశంతో ఇంకా జోడించని పేజీల జాబితాను ఈ పేజీ చూపిస్తుంది (జోడింపులను అనుమతించే పేరుబరులలో). ఈ జాబితాను, కొత్త పేజీలు ముందు కనబడేలా అవరోహణ పేజీ ఐడీ క్రమంలో పేర్చాం.

 
 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. నాగర సర్వస్వం/కాంతల ఏకాంతధర్మాలు
 2. నాగర సర్వస్వం/చంద్రకళ
 3. నాగర సర్వస్వం/విరుత భేదములు
 4. నాగర సర్వస్వం/క్రీడాతాడనము
 5. నాగర సర్వస్వం/వ్యానతకరణ భేదములు
 6. నాగర సర్వస్వం/ఉత్థితకరణ భేదములు
 7. నాగర సర్వస్వం/ఆశీనకరణ భేదములు
 8. నాగర సర్వస్వం/తిర్యక్కరణ భేదములు
 9. నాగర సర్వస్వం/ఉత్తానకరణభేదములు
 10. నాగర సర్వస్వం/యోని స్వరూపము - నాడీభేదములు
 11. నాగర సర్వస్వం/దంతక్షతములు
 12. నాగర సర్వస్వం/నఖక్షతములు
 13. రచయిత:శేషము వేంకటపతి
 14. రచయిత:మరింగంటి సింగరాచార్యులు
 15. ఆంధ్ర కవుల చరిత్రము - మూడవ భాగము/మరింగంటి సింగరాచార్యులు
 16. వర్గం:1441 మరణాలు
 17. వర్గం:1365 జననాలు
 18. నాగర సర్వస్వం/సశబ్ద చుంబనములు
 19. నాగర సర్వస్వం/నిశ్శబ్ద చుంబనములు
 20. నాగర సర్వస్వం/చుంబన భేదములు
 21. నాగర సర్వస్వం/ఆలింగన భేదములు
 22. నాగర సర్వస్వం/బాల - యువతి - ప్రౌఢ - వృద్ధ
 23. నాగర సర్వస్వం/మన్మధావస్థలు
 24. నాగర సర్వస్వం/రతిభేదములు
 25. నాగర సర్వస్వం/స్త్రీ పురుష జాతిభేదములు
 26. ఆంధ్ర కవుల చరిత్రము - మూడవ భాగము/గణపవరపు వేంకటకవి
 27. ఆంధ్ర కవుల చరిత్రము - మూడవ భాగము/కంకంటి పాపరాజు
 28. రచయిత:శంకరకవి
 29. మూస:Documentation/styles.css
 30. మూస:DJVU page link 2/doc
 31. మూస:DJVU page link 2
 32. భక్తిరస శతకసంపుటము/భద్రగిరిశతకము
 33. భక్తిరస శతకసంపుటము/నృకేసరిశతకము
 34. భక్తిరస శతకసంపుటము/యాదగిరీంద్రశతకము
 35. భక్తిరస శతకసంపుటము/రమణీమనోహరశతకము
 36. భక్తిరస శతకసంపుటము/కాళహస్తీశ్వరశతకము
 37. రచయిత:పాలవేకరి కదిరీపతి
 38. అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర/ప్రకరణము 25
 39. అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర/ప్రకరణము 24
 40. అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర/ప్రకరణము 23
 41. అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర/ప్రకరణము 22
 42. అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర/ప్రకరణము 21
 43. అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర/ప్రకరణము 20
 44. అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర/ప్రకరణము 19
 45. అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర/ప్రకరణము 18
 46. అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర/ప్రకరణము 17
 47. బంజారా చరిత్ర ధీరావత్ రాజు
 48. అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర/ప్రకరణము 16
 49. అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర/ప్రకరణము 15
 50. అక్కన్న మాదన్నల చరిత్ర/ప్రకరణము 14

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wikisource.org/wiki/ప్రత్యేక:UnconnectedPages" నుండి వెలికితీశారు