అంశాలకు జోడించని పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

డేటా అంశంతో ఇంకా జోడించని పేజీల జాబితాను ఈ పేజీ చూపిస్తుంది (జోడింపులను అనుమతించే పేరుబరులలో). ఈ జాబితాను, కొత్త పేజీలు ముందు కనబడేలా అవరోహణ పేజీ ఐడీ క్రమంలో పేర్చాం.

 
 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. బాల నీతి/భూతదయ
 2. బాల నీతి/సహవాసము
 3. బాల నీతి/వినయము
 4. బాల నీతి/భగవద్భక్తి
 5. బాల నీతి/మాతృభక్తి
 6. మీఁగడ తఱకలు/వాఙ్మయపరిణామము
 7. మీఁగడ తఱకలు/ఆoధ్రభాషావతారము
 8. మీఁగడ తఱకలు/త్యాగరాజు
 9. మీఁగడ తఱకలు/కొలచెలమవారు
 10. మీఁగడ తఱకలు/దక్షిణదేశమందలి ఆంధ్రవాఙ్మయము
 11. బాల నీతి/పితృభక్తి
 12. బాల నీతి/గురుభక్తి
 13. బాల నీతి/శాంతము
 14. బాల నీతి/రాజభక్తి
 15. బాల నీతి/విద్య
 16. బాల నీతి/సత్యము
 17. మహర్షుల చరిత్రలు/శ్వేతకేతుమహర్షి
 18. మహర్షుల చరిత్రలు/శుక్రమహర్షి
 19. మహర్షుల చరిత్రలు/వ్యాఘ్రపాదమహర్షి
 20. మహర్షుల చరిత్రలు/మృగశృంగమహర్షి
 21. మహర్షుల చరిత్రలు/మంకణమహర్షి
 22. మహర్షుల చరిత్రలు/బృహస్పతిమహర్షి
 23. మహర్షుల చరిత్రలు/ధౌమ్యమహర్షి
 24. మహర్షుల చరిత్రలు/
 25. మహర్షుల చరిత్రలు/జైగీషవ్యమహర్షి
 26. సారంగధర
 27. వావిళ్ల నిఘంటువు
 28. మహాపురుషుల జీవితచరిత్రములు (ప్రథమ సంపుటము)/కోరియలేసస్సు
 29. మహాపురుషుల జీవితచరిత్రములు (ప్రథమ సంపుటము)/ఆల్సిబియాడీసు
 30. మహాపురుషుల జీవితచరిత్రములు (ప్రథమ సంపుటము)/జూలియసు సీజరు
 31. మహాపురుషుల జీవితచరిత్రములు (ప్రథమ సంపుటము)/మహా అలగ్జాండరు
 32. మహాపురుషుల జీవితచరిత్రములు (ప్రథమ సంపుటము)/శిశిరో
 33. మహాపురుషుల జీవితచరిత్రములు (ప్రథమ సంపుటము)/డెమాస్తనీసు
 34. మహాపురుషుల జీవితచరిత్రములు (ప్రథమ సంపుటము)/ప్లూటార్కు
 35. మహాపురుషుల జీవితచరిత్రములు (ప్రథమ సంపుటము)/పీఠిక
 36. మహాపురుషుల జీవితచరిత్రములు (ప్రథమ సంపుటము)
 37. బెంజమిను ఫ్రాంక్లిను జీవితచరిత్రము/ఆఱవ ప్రకరణము
 38. బెంజమిను ఫ్రాంక్లిను జీవితచరిత్రము/అయిదవ ప్రకరణము
 39. ఇంగ్లీషు జర్నలిజంలో తొలి తెలుగు వెలుగు - దంపూరు నరసయ్య/అనుబంధాలు
 40. పురుషోత్తమ నీవే
 41. కోనంగి/నవమ పథం
 42. కోనంగి/అష్టమ పథం
 43. ఇంగ్లీషు జర్నలిజంలో తొలి తెలుగు వెలుగు - దంపూరు నరసయ్య/పాదసూచికలు
 44. ఇంగ్లీషు జర్నలిజంలో తొలి తెలుగు వెలుగు - దంపూరు నరసయ్య/దినచర్య : కొన్ని జీవిత విశేషాలు
 45. ఇంగ్లీషు జర్నలిజంలో తొలి తెలుగు వెలుగు - దంపూరు నరసయ్య/చివరి మజిలీ : ఆంధ్రభాషా గ్రామవర్తమాని
 46. ఇంగ్లీషు జర్నలిజంలో తొలి తెలుగు వెలుగు - దంపూరు నరసయ్య/పీపుల్స్ ఫ్రెండ్
 47. ఇంగ్లీషు జర్నలిజంలో తొలి తెలుగు వెలుగు - దంపూరు నరసయ్య/నెల్లూరు పయొనీర్
 48. రచయిత:కాశీభట్ట సుబ్బయ్యశాస్త్రి
 49. కాళిదాస చరిత్ర/కాళిదాసుని యితర గ్రంథములు
 50. ఇంగ్లీషు జర్నలిజంలో తొలి తెలుగు వెలుగు - దంపూరు నరసయ్య/నేటివ్ అడ్వొకేట్

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

"https://te.wikisource.org/wiki/ప్రత్యేక:UnconnectedPages" నుండి వెలికితీశారు