వికీసోర్స్:అధిక వీక్షణల పుస్తకాలు/201901

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అధిక 1000 వీక్షణలు కలవాటిలోనుండి.

book with chapters total views number of pages number of views per page
తెలుగు_బాల_శతకం 829 4 207.25
A_grammar_of_the_Telugu_language 388 3 129.33
అక్షరశిల్పులు 91 1 91
పదబంధ_పారిజాతము 324 4 81
తెలుగువారి_జానపద_కళారూపాలు 3414 44 77.59
సమాచార_హక్కు_చట్టం,_2005 646 10 64.6
లిటిల్_మాస్టర్స్_సులభ_వ్యాకరణము 415 7 59.29
నీతి_చంద్రిక 159 3 53
అంటువ్యాధులు 103 2 51.5
సుప్రసిద్ధుల_జీవిత_విశేషాలు 292 7 41.71
ఆంధ్ర_భాషా_చరిత్రము_1-వ_భాగము 41 1 41
శ్రీ_సాయి_హారతులు_ 123 3 41
పోతన_తెలుగు_భాగవతము 286 7 40.86
బాల_వ్యాకరణము 117 3 39
మహేంద్రజాలం 77 2 38.5
ప్రసార_ప్రముఖులు 73 2 36.5
జానపద_గేయాలు 172 5 34.4
ఆంధ్ర_కవుల_చరిత్రము_-_ప్రథమ_భాగము 273 8 34.12
నారాయణరావు_(నవల) 100 3 33.33
నా_కలం_-_నా_గళం 98 3 32.67
మనుచరిత్ర 95 3 31.67
కన్యాశుల్కము 120 4 30
ఆబ్రహాము_లింకను_చరిత్ర 89 3 29.67
జ్యోతిష్య_శాస్త్రము 522 18 29
తుపాను 58 2 29
వీరభద్ర_విజయము 55 2 27.5
శ్రీ_గీతామృత_తరంగిణి 27 1 27
విజయనగర_సామ్రాజ్యం_-_పీస్,_నూనిజ్_యాత్రాకథనాలు 53 2 26.5
ఆంధ్రుల_సాంఘిక_చరిత్ర 156 6 26
చందమామ_పిల్లల_మాసపత్రిక 103 4 25.75
తెలుగు_శాసనాలు 51 2 25.5
కథలు_-_గాథలు_(చెళ్లపిళ్ల_వేంకటశాస్త్రి) 50 2 25
కుటుంబ_నియంత్రణ_పద్ధతులు 50 2 25
కురాన్_భావామృతం 98 4 24.5
వేమన_పద్యములు_(సి.పి.బ్రౌన్) 98 4 24.5
గోదావరిసీమ_జానపద_కళలు_క్రీడలు_వేడుకలు 48 2 24
బైబులు_భాష్య_సంపుటావళి_-_పవిత్రాత్మ 24 1 24
మారిషస్‌లో_తెలుగు_తేజం 24 1 24
అబద్ధాల_వేట_-_నిజాల_బాట 207 9 23
ఆంధ్ర_రచయితలు 151 7 21.57
బాలకాండము 43 2 21.5
మణి_మాలికలు 20 1 20
లోకోక్తి_ముక్తావళి 58 3 19.33
ఆనందం_మనిషైనవాడు 19 1 19
శివపురాణము 132 7 18.86
ఆంధ్రుల_చరిత్రము_-_ప్రథమ_భాగము 55 3 18.33
గోలకొండ_కవుల_సంచిక 18 1 18
స్వీయ_చరిత్రము_-_ప్రథమ_భాగము 18 1 18
కృషీవలుడు 70 4 17.5
స్వీయ_చరిత్రము_-_రెండవ_భాగము 35 2 17.5
కందుకూరి_వీరేశలింగం_కృత_గ్రంథములు 34 2 17
నా_జీవిత_యాత్ర-1 34 2 17
లండన్‍లో_తెలుగు_వైభవ_స్మృతులు 17 1 17
పానశాల 16 1 16
సర్వదర్శన_సంగ్రహం 16 1 16
కవి_జీవితములు 31 2 15.5
మైసూరు_పులి_టిపూ_సుల్తాన్ 15 1 15
వృక్షశాస్త్రము 45 3 15
రంగనాథ_రామాయణము 58 4 14.5
సి.నా.రె._శతకం 29 2 14.5
యోగాసనములు 28 2 14
నా_జీవిత_యాత్ర-3 13 1 13
ఉపనిషత్సుధ 25 2 12.5