ఆంధ్ర భాషా చరిత్రము 1-వ భాగము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ

ఆంధ్ర భాషా చరిత్రము

కర్త:

చిలుకూరి నారాయణరావు,ఎం.ఏ,ఎల్. ట్.,పి.హెచ్.డి

సంసృతాంధ్ర కర్ణాటక భాషాద్యాపకుడు,

రాయలసీమ కళాశాల, అనంతపురము.

1.వ భాగము

Andhra bhasha charitramu part 1.pdf

వాల్తేరు

1937

మద్రాసు:

అనంద ముద్రణాలయమునందు

ముద్రితము.

సర్వస్వమ్య సంకలితము

రూ.6.-0-0

మూలాలు[మార్చు]


Public domain
భారత దేశపు చట్టాల ప్రకారం ఈ బొమ్మ/కృతి కాపీహక్కుల చట్టం అన్వయించకపోవటం లేక కాలదోషం పట్టడం వలన సార్వజనికమైంది. భారతీయ కాపీహక్కుల చట్టం ప్రకారం అన్ని ఛాయాచిత్రాలు లేక సంస్థ కృతులు ప్రచురించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత (అంటే, 01-01-1959 కంటే ముందువి) సార్వజనికమౌతాయి. రచనల కాపీ హక్కులు రచయితకున్నట్లయితే రచయిత మరణించిన 60 సంవత్సరాల తరువాత సార్వజనీకమౌతాయి.
Flag of India.svg