నా జీవిత యాత్ర-3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నా జీవిత యాత్ర

తృతీయ ఖండముటంగుటూరి ప్రకాశం
ఎమెస్కో ప్రచురణ - 207


యం. శేషాచలం అండ్‌కో

మచిలీపట్టణం - మద్రాసు - సికింద్రాబాద్

NAA JEEVITA YATRA - VOL. Ill
(Autobiography of Andhra Kesari
Prakasam pantulu in four volumes)
By
TANGUTURI PRAKASAM


Publishers :
M. SESHACHALAM & CO.


First Edition :
EMESCO POCKET BOOKS
July 1972


Cover Design :
BAPU


Printers :
KRANT1 PRESS, Madras- 1.


Distributors :
ANDHRA PRADESH BOOK DISTRIBUTORS,
RASHTRAPATHI ROAD, SECUNDERABAD.


Price Rs. 2-50


Four volumes bound in one hard cover edition Rs. 15/-నా జీవిత యాత్ర:

తృతీయ ఖండం

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
371

నల్లజెండాలు - అపురూపదృశ్యం - పూర్తిహర్తాలు - అయ్యంగారి వెనుకంజ - అపూర్వ తీర్మానం - నా నిర్ణయం - మదరాసు పౌరుల పొంగు - పోలీసు కాల్పులు - గుండెకి బారు చేసిన తుపాకీ - లాఠీ చార్జీ - మోతీలాల్ సవరణ - అసలుకు మోసం - తత్తరపాట్లూ, గాబరాలూ - ఇండియన్ కమిటీ - వైస్రాయ్ సవాలు - కృతకృత్యులైన కన్సర్వేటివ్ లు - గాంధీజీ నమ్మినబంట్ల వరస - విశ్వనాథంగారి ప్రతిపాదన.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389

హజరత్ మొహనీ అభిలాష - ' స్వరాజ్య ' పదం వెనక చరిత్ర - సాంబమూర్తి ఉబలాటం - జవహర్‌లాల్ చొరవ - కమిషన్ బహిష్కరణ తీర్మానం - సక్లత్‌వాలాకి విందు.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
395

డిన్నరు పార్టీలు, రంగయ్యర్ సవాలు - చరిత్ర సృష్టించిన చతురుడు - ప్రెసిడెంట్ కార్యాలయ వివాదం - హోమ్‌ మెంబర్ క్షమాపణ - పబ్లిక్ సేఫ్టీ బిల్లు - వైస్రాయికే మందలింపు - మూడు రోజుల ఉపన్యాసం - మోతీలాల్ గారి పరిహాసం - నా అభ్యంతర తీర్మానం - రాజీ ప్రతిపాదన.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
405

స్వాతంత్ర్యంకోసం పార్టీ - కాకలు తీరిన లజపతిరాయ్ - దీర్ఘదర్శిత్వం - మోతీలాల్ తో పడని కారణం - తండ్రిపై జవహర్ ప్రభావం - హోదాలమీద పెద్దనెహ్రూ మోజు - మా శాసన సభాసుభవం - దిగజారిపోయిన సందర్భాలు - తలవంపులైన సంఘటన.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
417

నూతన పథకాన్వేషణ - అఖిలపక్ష సమావేశాలు - మితవాద పథకం - చేవ చెడిన కలకత్తా తీర్మానం - జిన్నా కప్పదాటు - కాంగ్రెసు పార్జీలకు తాకీదు - కలకత్తాలో కార్మిక ప్రదర్శనం - కాంగ్రెసు సంఘాల చరిత్ర - వ్యవసాయ శ్రామికుల స్థితిగతులు - కేంద్ర సభలో కష్టజీవుల ప్రసక్తి.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
428

సుభాస్, జవహర్ల సవరణ - శాసన ధిక్కారానికి ఉద్యుక్తత - బ్రిటను కిచ్చిన అల్టిమేటం - గాంధీగారికి తిరిగి కాంగ్రెసు అప్పగింత - 1929 లో దేశ పరిస్థితి - దండీయాత్ర - లాహోర్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షత - గాంధీగారి నిర్ణయం - ఇండిపెండెంట్ పార్టీ - శ్రీనివాసయ్యంగారి తత్వం.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
438

మోతీలాల్ గారితో భేదాభిప్రాయం - రాష్ట్ర కాంగ్రెసు సంఘంలో చర్చ - సొంత టికెట్ మీద పోటీ లేకుండా ఎన్నిక - సభాప్రవేశం పట్ల నిరుత్సాహం - పోలీసు గార్డ్ ఉదంతం - విఠల్ భాయ్ పంపిన కబురు - ఢిల్లీ ప్రయాణం - మాలవ్యాగారి పార్టీలో చేరడంలో ఉద్దేశం - మాలవ్యా ప్రభృతులతో కలిసి రాజీనామా - విఠల్ బాయ్ గారు రాజీనామా - విషాద మరణం.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
448

శాసన సభా వాతావరణం - సంశయాళువులకు సమాధానం - ' ఆత్మప్రబోధం ' - రాష్ట్రీయ కాంగ్రెసు ఆహ్వానం - నా సత్యాగ్రహ పథకం - ఆంధ్రుల కాంగ్రెసు ఆశయసాధన - రైతుల ఆందోళనకి నాయగత్వం - కాంగ్రెసు సంఘ నివేదిక - పెంచిన పన్నుల వాయిదా.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
458

ఉదయవనం క్యాంపు - బందరులో ఉప్పు పొట్లాల అమ్మకం - గుంటూరులో ఉప్పు తయారీ - మదరాసు పౌరుల ఉత్సాహం - మొదటి జట్టులో దేశోద్ధారకుడు - సముద్రపు టొడ్డున ఉప్పుపంట - దుర్గాబాయి సన్నద్ధత - మీటింగు మధ్యనుంచి రౌతుల స్వారీ - అబద్ధమయిన మరణ వార్త - క్రమంగా ఇళ్ళల్లోనే ఉప్పు వంట - నా అరెస్టు, తంగచ్చి సవాలు - లాఠీ చార్జీలు, కాల్పులు మొదలు - జైళ్ళ పాలైన స్త్రీలు - ఖైదులో అనారోగ్యం - సత్యాగ్రహిగా మారిన భాష్యం - ఆంధ్రదేశంలో ఉప్పు సత్యాగ్రహం - దేవరాంపాడు శిబిర సమరం - కమలాదేవి చాకచక్యం.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
479

పెనిటెంషరీలో మిస్టర్ హోతో - తిరుచీ జెయిలుకి సత్యాగ్రహుల వెల్లి - యువక ఖైదీకి అంత్యక్రియలు - ' పిండాకూడు ' - జస్టిస్ పార్టీ ' మహాశయులు ' - వెల్లూరి జెయిల్లో నీటి ఎద్దడి - తలవంపు పద్ధతి - మేజర్ ఖాన్ చతురజ్ఞత జెయిలులో వ్రాసిన పుస్తకాలు - కన్ననూర్ జెయిలుకు బదిలీ - చిన్నచిన్న దొంగతనాలు - లాఠీ చార్జీ - ఉడ్స్ గారి రాక.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
496

రాజీ వదంతులు - మా ఊహాగానాలు - బెల్లం కొట్టిన వైస్రాయి - వట్టి పేపరు వార్తలు - రాజకీయ ఖైదీల విడుదల - విడుదలకి అసలు కారణం - కాంగ్రెసువారి కాళ్లబేరము - పాత పాటే - 1918 లో నడచిన చరిత్ర - 1928 లో జరిగిన కథ - సప్రూ, జయకర్ రాయబారాలు - గాంధీగారి ప్రతిపాదనలు - వైస్రాయి వెనకడుగు - జెయిలునుంచి గాంధీగారి స్టేట్ మెంట్ - అగ్రనాయకుల విడుదల, ఇర్విన్ తో ఒడంబడిక.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
516

అరెస్టుకు కారణాలు - తప్పుడు కేసు - రౌండ్ టేబుల్ నాటకం - విభీషణాయిలు - తిరిగి వెల్లూరు జెయిలుకి.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
521

సూ.నా. రావు తంత్రం - ముందు ట్రాన్స్‌ఫర్ దస్తావేజు - తరవాత తనఖా దస్తావేజు - ఆపైని హైకోర్టు - ఫలితం దక్కని విజయం.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
532

రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం - కాంగ్రెసు మంత్రివర్గాల రాజీనామా - పూనా సభలో నా జోస్యం - మళ్లీ జెయిలుకి - అహింసా విధానానికి రాజాజీ వ్యతిరిక్తత - గాంధీగారికి నా హామీ - భావే ఎన్నికకు నాయకులు అభ్యంతరాలు - అభ్యంతరాలకు గాంధీజీ జవాబు - గాంధీ అనుయాయుల అనుమానాలు.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
543

రాజాజీ అపహాస్యం, పోటీ నినాదాలు - గాంధీగారి మందలింపు - గిరిగారికి రాజాజీ అభ్యర్ధన - గిరిగారి సమాధానం - ఆఖరి మాటగా ఉత్తరం.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
549

రాజాజీ పట్టు - ఒకరి వెంట ఒకరు - మేజిస్ట్రేట్ల చిత్తం, మా భాగ్యం - తలకి చమురు ప్రశ్న - మాజీ మంత్రిపై విసురు - బధిర శంఖ న్యాయం - డా ॥రాజస్ స్టేట్‌మెంట్.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
557

సంపుటాలు[మార్చు]

ఇతర మూల ప్రతులు[మార్చు]

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2023, prior to 1 January 1963) after the death of the author.