తుపాను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

తుపాను

[ సాంఘిక నవల ]


అడివి బాపిరాజు

Thupanu, by Adavi Bapi Raju.pdf

త్రివేణి పబ్లిషర్సు

మచిలీపట్టణము

ప్రథమ ముద్రణ 1945

ద్వితీయ ముద్రణ 1955
[ ఈ నవలలోని పాత్రలు కేవలం కల్పితం ]
త్రివేణి ముద్రణాలయము

మచిలీపట్టణము

Thupanu, by Adavi Bapi Raju.pdf


అంకితము

శ్రీ కోలవెన్ను రామకోటీశ్వరరావుగారికి

మంచిగంధం చెట్టు వోయీ
            ఓ నేస్తకాడా
ముంచి తేల్చే పరిమళావృతుడా!

పసలపట్టీ చేరవచ్చును
మిసమిసలుగా వెలిగిపోతూ
మేలి సర్పము లెన్నో నీకడకూ
             ఓ రామకోటీ
శిల్పపతులట కావ్యపతులంటా!

నీకు నాకూ పూర్వబంధము
నీకు నాకూ నేటి స్నేహము
నిత్య నిర్మల కాంత పుంజమురా
            ఓ రామకోటీ!
నీకు ఇది నా ప్రేమచిహ్నమురా

This work is in the public domain in India because it originates from India and its term of copyright has expired. According to The Indian Copyright Act, 1957, all documents enter the public domain after sixty years counted from the beginning of the following calendar year (ie. as of 2022, prior to 1 January 1962) after the death of the author.

"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=తుపాను&oldid=247064" నుండి వెలికితీశారు