స్వీయ చరిత్రము - ప్రథమ భాగము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విజ్ఞానచంద్రికా గ్రంథమాల. 15.

సంపాదకుఁడు,

కే. వి. లక్ష్మణరావు, ఎం. ఏ.

స్వీయ చరిత్రము.ప్రథమ భాగము.

ఇది

రావుబహదూరు కందుకూరి వీరేశలింగము గారిచే

రచియింపఁబడినది.
డౌడన్ కంపెనివారి "పియర్‌లెస్"

ముద్రాక్షరశాలయందు ముద్రితంబయ్యె.

చెన్నపురి.

1911.


కాపీరైటు రిజిస్టర్డు] [వెల రు. 1-8-0.


మూస:PD-old-99-1923