స్వీయ చరిత్రము - ప్రథమ భాగము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విజ్ఞానచంద్రికా గ్రంథమాల. 15.
సంపాదకుఁడు,
కే. వి. లక్ష్మణరావు, ఎం. ఏ.

స్వీయ చరిత్రము.

ప్రథమ భాగము.
ఇది
రావుబహదూరు కందుకూరి - వీరేశలింగముగారిచే
రచియింపఁబడినది.డౌడౝకంపెనివారి "పియర్‌లెస్"
ముద్రాక్షరశాలయందు ముద్రితంబయ్యె.
చెన్నపురి.
1911.


కాపీరైటు రిజిస్టర్డు]               [వెల రు. 1-8-0.


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.