స్వీయ చరిత్రము - ప్రథమ భాగము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విజ్ఞానచంద్రికా గ్రంథమాల. 15.

సంపాదకుఁడు,

కే. వి. లక్ష్మణరావు, ఎం. ఏ.

స్వీయ చరిత్రము.ప్రథమ భాగము.

ఇది

రావుబహదూరు కందుకూరి వీరేశలింగము గారిచే

రచియింపఁబడినది.
డౌడన్ కంపెనివారి "పియర్‌లెస్"

ముద్రాక్షరశాలయందు ముద్రితంబయ్యె.

చెన్నపురి.

1911.


కాపీరైటు రిజిస్టర్డు] [వెల రు. 1-8-0.


This work is in the public domain in the United States because it was published before January 1, 1924.


The author died in 1919, so this work is also in the public domain in countries and areas where the copyright term is the author's life plus 99 years or less. This work may also be in the public domain in countries and areas with longer native copyright terms that apply the rule of the shorter term to foreign works.