లిటిల్ మాస్టర్స్ సులభ వ్యాకరణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

లిటిల్ మాస్టర్స్

సులభ వ్యాకరణమురచన:

షేక్ అలీ, ఎం.ఎ., బి.ఎడ్.,


పబ్లిషర్స్:

నవరత్న బుక్ సెంటర్

కారల్ మార్క్స్ రోడ్, విజయవాడ-2.

లిటిల్ మాస్టర్స్

సులభ వ్యాకరణమురచన :

డా॥ వి.వి. బాలకృష్ణప్రధమ ముద్రణ :

డిసెంబరు-1998


ముఖచిత్రం :

త్రిగుణ్


ప్రచురణ హక్కులు :

బి.కె.ఆర్. మూర్తి (పబ్లిషర్)

విజయవాడ-2.

ఫోన్ : 432813


వెల : రు. 30-00


ముద్రణ :

విజయలక్ష్మి ఆఫ్‌సెట్ ప్రింటర్స్

విజయవాడ-2.

మా లిటిల్ మాస్టర్స్ సిరీస్

1. ఇంగ్లీష్ - తెలుగు - డిక్షనరి
2. తెలుగు - ఇంగ్లీష్ - డిక్షనరి
3. తెలుగు - తెలుగు - డిక్షనరి
4. హిందీ - తెలుగు - డిక్షనరి
5. ఇంగ్లీష్ - ఇంగ్లీష్ - డిక్షనరి
6. ఇంగ్లీష్ - హిందీ - డిక్షనరి
7. హిందీ - ఇంగ్లీష్ - డిక్షనరి
8. తెలుగు - హిందీ - డిక్షనరి
9. కెమిస్ట్రీ - డిక్షనరి
10. ఫిజిక్స్ - డిక్షనరి
11. జువాలజి - డిక్షనరి
12. మాథ్స్ - డిక్షనరి
13. రసాయన శాస్త్రం - డిక్షనరి
14. ఇంగ్లీష్ - తెలుగు - గ్రామర్
15. ఇంగ్లీష్ ఎస్సేస్ అండ్ లెటర్స్
16. సులభ వ్యాకరణము
17. తెలుగు వ్యాసములు - లేఖలు
18. హిందీ - తెలుగు - స్వబోధిని
19. ఇంగ్లీష్ - తెలుగు - స్వబోధిని
20. 45 రోజుల్లో ఇంగ్లీష్
21. 45 రోజుల్లో హిందీ
22. హిందీ వ్యాకరణం (హైస్కూల్)
23. హిందీ వ్యాకరణం (ఇంటర్ & డిగ్రీ)
24. ఇంగ్లీష్ - తెలుగు (ప్రైమర్)
25. హిందీ - తెలుగు (ప్రైమర్)
26. హిందీ - ఇంగ్లీష్ - తెలుగు - త్రిభాషా వ్యాకరణం

లిటిల్ మాస్టర్స్

సులభ వ్యాకరణము

1) వర్ణ విభాగము

1) సంస్కృత - ప్రాకృత - దేశ్యములు

2) అచ్చులు - హల్లులు

3) వర్ణోత్పత్తి స్థానములు

4) రేఫలు

5) దంత్య - తాలవ్యములు

6) బిందువు

విభక్తులు

7) నకారము ద్రుతము

8) ప్రశ్నలు


2) పద-వాక్య విభాగము

3) సంధి విభాగము

4) సమాస విభాగము

5) ఛందశ్శాస్త్ర విభాగము

6) అలంకార విభాగము

7) దోష విభాగము

8) వ్యాస లేఖన విభాగము

9) విరామ చిహ్న విభాగము


Public domain
ఈ కృతి భారత ప్రభుత్వ w:భారత డిజిటల్ లైబ్రరీ ద్వారా, రచయిత/ముద్రాపకుల అనుమతితో ఆర్ధిక లావాదేవీలు లేకుండా స్కాన్ చేసి సర్వర్లపై వుంచడం ద్వారా 2007-2017 మధ్యకాలంలో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచబడింది. కొన్ని సమస్యలవల్ల DLI సర్వర్ తాత్కాలికంగా అందుబాటులో లేకున్నా ఈ కృతులు USA కేంద్రంగా పనిచేసే ఆర్కీవ్ లో లభ్యమవుతున్నాయి. హక్కుదారుల ఉద్దేశాన్ని గౌరవిస్తూ, DLI స్కాన్ కంటే మెరుగుగా యూనికోడ్ కు మార్చి ప్రజలకు అందుబాటులో చేయటానికి లాభనిరపేక్షంగా పనిచేసే తెలుగు వికీసోర్స్ సాయపడుతుంది కావున వికీసోర్స్ లో వుంచబడుతున్నది. ఈ కృతిని చదువుకోవటానికి తప్పించి వేరే విధంగా వాడుకొనేవారు సంబంధిత హక్కుదారులను సంప్రదించవలసింది. ఈ విషయమై హక్కుదారులు ఆక్షేపమేమైనా తెలిపితే వికీసోర్స్ నిర్వాహకులు కృతిని తొలగిస్తారు.