హరి రసమా విహారి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హరి రసమా (రాగం: ) (తాళం : )

పల్లవి:

హరి రసమా విహారి సతు -
సరసోయం మమ శ్రమ సంహారి

చరణం 1:

దయా నిభృత తనుధారి సం
శయాతిశయ సంచారి
కయాప్యజిత వికారి
క్రియా విముఖ కృపాలధారి

చరణం 2:

పరామృత సంపాది
స్థిరానందాశ్రేది
వరాలాభ వివాది శ్రీ -
తిరువేంకటగిరి దివ్య వినోది


hari rasamaa (Raagam: ) (Taalam: )

pallavi:

hari rasamaa vihaari satu -
sarasOyaM mama Srama saMhaari

charaNaM 1:

dayaa nibhRta tanudhaari saM
SayaatiSaya saMchaari
kayaapyajita vikaari
kriyaa vimukha kRpaaladhaari

charaNaM 2:

paraamRta saMpaadi
sthiraanaMdaaSraedi
varaalaabha vivaadi Sree -
tiruvaeMkaTagiri divya vinOdi


బయటి లింకులు[మార్చు]

HariRasamaVihari_MBK


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |