హరి యవతారమే ఆతండితడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Annamayya4.jpg
హరి యవతార (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| హరి యవతారమే ఆతండితడు| పరము సంకీర్తన ఫలములో నిలిపే |

చ|| ఉన్నాడు వైకుంఠమున ఉన్నాడు ఆచార్యునొద్ద | ఉన్నతోన్నత మహిమ అన్నమయ్య |
  ఉన్నవి సంకీర్తనలు ఒట్టుక లోకములందు| అన్నీనా నారదాదులు పై పై పాడగాను||

చ|| శ్రీ వేంకటాద్రి మీద శ్రీపతి కొలువు నందు | ఆవహించె తాళ్ళపాక అన్నమయ్య |
దేవతలు మునులును దేవుండని జయవెట్ట | కోవిదుడై తిరుగాడి కోనేటి దండను ||


hari yavatAra (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| hari yavatAramE AtanDitaDu | paramu saMkErtana phalamulO nilipE|

ca|| unnaDu vaikunThamuna unnaDu AcAryunodda | unnatOnnata mahima annamayya|
unnavi saMkErtanalu oTTuka lOkamulaMdu | annIna nArdAdulu pai pai pADagaanu ||

ca|| SrI vEnkaTAdri mIda SrI koluvu naMdu | Avahimce tALLapAka annamayya |
dEvatalu munulunu dEvuMDani jayaveTTa | kOviduDai tiruGaadi kOnETi daMDanu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |