హరి గొలిచియు మరీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హరి గొలిచియు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| హరి గొలిచియు మరీ నపరములా | తిరముగ నతనినే తెలియుటగాకా ||

చ|| పంకజనాభునిపాదములు దలచి | యింకా మరియొక యితరములా |
అంకెల నతనివే ఆతనిదాసులనే | కొంకొక నిజముగ గొలుచుటగాకా ||

చ|| పన్నగశయనునిబంట్లకు బంటై | కొన్నిటిపై మరి కోరికెలా |
యిన్నికోరికలు యిదియే తనకని | కొన్నదికోలై కోరుటగాకా ||

చ|| వీనుల వేంకటవిభునామామృత- | మూనిన మతి మరియును రుచులా |
తేనెలుగారెడితీపు లతనినుతి | నానారుచులై ననుచుటగాకా ||


hari goliciyu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| hari goliciyu marI naparamulA | tiramuga nataninE teliyuTagAkA ||

ca|| paMkajanABunipAdamulu dalaci | yiMkA mariyoka yitaramulA |
aMkela natanivE AtanidAsulanE | koMkoka nijamuga golucuTagAkA ||

ca|| pannagaSayanunibaMTlaku baMTai | konniTipai mari kOrikelA |
yinnikOrikalu yidiyE tanakani | konnadikOlai kOruTagAkA ||

ca|| vInula vEMkaTaviBunAmAmRuta- | mUnina mati mariyunu ruculA |
tEnelugAreDitIpu lataninuti | nAnAruculai nanucuTagAkA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |