హరివారమైతిమి మమ్మవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హరివారమైతిమి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| హరివారమైతిమి మమ్మవు గాదనగరాదు | తరముగా దికను మాతప్పులు లోగొనరో ||

చ|| వెన్నడించిసూడువట్టేవిష్ణుమాయ నీకు నేము | యిన్నిటా బంతమిచ్చేము యింక గానరో |
నన్నల వెట్టిగొనేటి సంసారబంధము నీకు | మున్నె కిందుపడితిమి ముంచి దయజూడవో ||

చ|| ఆడించేటి కామక్రోధాదిజూజరులాల | వోడితిమి మీకు దొల్లె వొరయకురో |
వీడనికర్మమ నీకు వెఱచి పూరి గఱచే- | మీడనె ధర్మదార మాకికనైనా బట్టవో ||

చ|| దక్కగొన్న మాలోనితనుభోగములాల | మొక్కితిమి మాకు గొంతమొగమోడరో |
యెక్కువ శ్రీవేకటేశు డేలె మాజన్మములాల | గక్కన వేడుకొంటిమి కపటాలు మానరో ||


harivAramaitimi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| harivAramaitimi mammavu gAdanagarAdu | taramugA dikanu mAtappulu lOgonarO ||

ca|| vennaDiMcisUDuvaTTEviShNumAya nIku nEmu | yinniTA baMtamiccEmu yiMka gAnarO |
nannala veTTigonETi saMsArabaMdhamu nIku | munne kiMdupaDitimi muMci dayajUDavO ||

ca|| ADiMcETi kAmakrOdhAdijUjarulAla | vODitimi mIku dolle vorayakurO |
vIDanikarmama nIku verxaci pUri garxacE- | mIDane dharmadAra mAkikanainA baTTavO ||

ca|| dakkagonna mAlOnitanuBOgamulAla | mokkitimi mAku goMtamogamODarO |
yekkuva SrIvEkaTESu DEle mAjanmamulAla | gakkana vEDukoMTimi kapaTAlu mAnarO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |