హరియే ఎరుగును

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
హరియే ఎరుగును (రాగం: ) (తాళం : )

హరియే ఎరుగును అందరి బతుకులు
యిరవై ఈతని యెరుగుటే మేలు

వెనకటి బ్రహ్మలు వేవేల సంఖ్యలు
యెనసి బ్రహ్మాండము లేలిరట
పెనగొని వారల పేరులు మరచిరి
మనుజ కీటముల మరెవ్వడెరుగు

ఆసఁదొల్లి మును లనంతకోట్లు
చేసిరి తపములు సేనలుగా
యేసిరులందిరి యెరగ రెవ్వరును
వేసపునరులకు విధి యేదో

కలవనేకములు కర్మ మార్గములు
పలుదేవతలిటు పాటించిరి
బలిమి శ్రీ వేంకట పతికి మొరయిడి
వెలసిరి తుదనిదె వెరవిందరికి


hariyE erugunu (Raagam: ) (Taalam: )

hariyE erugunu aMdari batukulu
yiravai Itani yeruguTE mElu

venakaTi brahmalu vEvEla saMkhyalu
yenasi brahmAMDamu lEliraTa
penagoni vArala pErulu marachiri
manuja kITamula marevvaDerugu

Asa@Mdolli munu lanaMtakOTlu
chEsiri tapamulu sEnalugA
yEsirulaMdiri yeraga revvarunu
vEsapunarulaku vidhi yEdO

kalavanEkamulu karma maargamulu
paludEvataliTu paaTinchirib
balimi SrI vEnkaTa patiki morayiDi
velasiri tudanide veravindariki


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |