సేస పెట్టవయ్యా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సేస పెట్టవయ్యా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సేస పెట్టవయ్యా యిట్టి చెలిమీదను | ఆసలమీకిద్దరికి నన్నిటా నమరును ||

చ|| గ్రక్కన జెట్టవట్టితే కంకణము వంటిదాపె | దక్కి వురమెక్కితేను తాళి వంటిది |
మొక్కలాన దొడ దొక్కితే మొలనూలు వంటిది | అక్కజమై నీకు నాపె నన్నిటా నమరును ||

చ|| చేరి విన్నవించితే చెవి పోగుల వంటిది | నీరతికి వద్దనుంటే నీడవంటిది |
కోరి పానుపుపై పెండ్లి కూతురు వంటిదేపొద్దు | ఆరీతి ఆపెకు నీకు నన్నిటా నమరును ||

చ|| పాదాల సేవ సేసితే పావకోళ్ళ వంటిది | సోదించి చూచితేను సొమ్ము వంటిది |
యీదెస శ్రీవేంకటేశ యింతి నీవు గూడితివి | ఆదిగొని నీకు నాపె కన్నిటా నమరును ||


sEsa peTTavayyA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sEsa peTTavayyA yiTTi celimIdanu | AsalamIkiddariki nanniTA namarunu ||

ca|| grakkana jeTTavaTTitE kaMkaNamu vaMTidApe | dakki vuramekkitEnu tALi vaMTidi |
mokkalAna doDa dokkitE molanUlu vaMTidi | akkajamai nIku nApe nanniTA namarunu ||

ca|| cEri vinnaviMcitE cevi pOgula vaMTidi | nIratiki vaddanuMTE nIDavaMTidi |
kOri pAnupupai peMDli kUturu vaMTidEpoddu | ArIti Apeku nIku nanniTA namarunu ||

ca|| pAdAla sEva sEsitE pAvakOLLa vaMTidi | sOdiMci cUcitEnu sommu vaMTidi |
yIdesa SrIvEMkaTESa yiMti nIvu gUDitivi | Adigoni nIku nApe kanniTA namarunu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |