సువ్వి సువ్వి సువ్వాలమ్మా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సువ్వి సువ్వి (రాగం: ) (తాళం : )

సువ్వి సువ్వి సువ్వాలమ్మా
నవ్వుచు దేవకి నందను గనియె॥

శశి వొడచె అలసంబులు గదచె
దిశల దేవతల దిగుళ్ళు విడచె॥

కావిరి విరిసె కంసుడు గినిసె
వావిరి పువ్వుల వానలు గురిసె॥

గతి సేసె అటు గాడిద గూసె
కుతిలకుడిచి జనకుడు నోరు మూసె॥

గగురు పొడిచె లోకము విధి విడిచె
మొగులు గురియగ యమునపై నదచె॥

కలిజారె వేంకటపతి మీరె
అలమేల్మంగ నాంచారమ్మకలుకలు తీరె॥


Suvvi suvvi (Raagam: ) (Taalam: )

Suvvi suvvi suvvaalammaa
Navvuchu daevaki namdanu ganiye

Sasi vodache alasambulu gadache
Disala daevatala digullu vidache

Kaaviri virise kamsudu ginise
Vaaviri puvvula vaanalu gurise

Gati saese atu gaadida goose
Kutilakudichi janakudu noru moose

Gaguru podiche lokamu vidhi vidiche
Mogulu guriyaga yamunapai nadache

Kalijaare vaemkatapati meere
Alamaelmamga naamchaarammakalukalu teere


బయటి లింకులు[మార్చు]

Suvvi-SuvviSuvvalammaNavvuchu

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |