సులభుడు మధుసూదనుడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సులభుడు మధుసూదనుడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సులభుడు మధుసూదనుడు మన- | మెలమి నమ్మిన నిట్టేనుండీ ||

చ|| పడుచుమాటన కాప్రహ్లాదునెదుట | పొడచూపె నాదిపురుషుడు |
అడవిదేహనక ఆదంతిమొరకును | తడవికాచిన దైవముసుండీ ||

చ|| ఆడుమాటలనక అంతలో ద్రౌపదిని | వాడిమి గాచినవరదుడు |
పోడిమి బేదనక పొందినకుచేలుని | వీడె సంపదిచ్చె విష్ణుడు సుండీ ||

చ|| వీరువారన కిదె వేడినవరములు | సారెకు నిచ్చిన సర్వేశుడు |
మేరతో లోకముల మెరసె నిప్పుడును | యీరీతి శ్రీవేంకటేశుడేసుండీ ||


sulaBuDu madhusUdanuDu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sulaBuDu madhusUdanuDu mana- | melami nammina niTTEnuMDI ||

ca|| paDucumATana kAprahlAduneduTa | poDacUpe nAdipuruShuDu |
aDavidEhanaka AdaMtimorakunu | taDavikAcina daivamusuMDI ||

ca|| ADumATalanaka aMtalO draupadini | vADimi gAcinavaraduDu |
pODimi bEdanaka poMdinakucEluni | vIDe saMpadicce viShNuDu suMDI ||

ca|| vIruvArana kide vEDinavaramulu | sAreku niccina sarvESuDu |
mEratO lOkamula merase nippuDunu | yIrIti SrIvEMkaTESuDEsuMDI ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |