సులభమా యిందరికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సులభమా యిందరికి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సులభమా యిందరికి జూడ సులభముగాక | కలిగె మీకృప నాకు గమలరమణా ||

చ|| సతతదయాచారసంపన్నుడై మఱికదా | అతిశయవైష్ణవాన కరుహుడౌట |
వ్రతోపవాసతీర్థవరసిద్దుడై కదా | మితిమీరి నరహరి మీదాసుడౌట ||

చ|| సకలయజ్ఞఫలము సత్యము ఫలముగదా | ప్రకటించి విష్ణునామపాఠకుడౌట |
అకలంకమతితోడ నాజన్మశుద్ధుడై కదా | అకుటిలమగుమీచక్రాంకితుడౌట ||

చ|| కెరలి సదాచార్యకృపగలిగినగదా | నిరతి శ్రీవేంకటేశ నిన్ను గనుట |
మరిగి మీపై భక్తి మఱి ముదిరినగదా | అరయ మీకే శరణాగతుడౌట ||


sulaBamA yiMdariki (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sulaBamA yiMdariki jUDa sulaBamugAka | kalige mIkRupa nAku gamalaramaNA ||

ca|| satatadayAcArasaMpannuDai marxikadA | atiSayavaiShNavAna karuhuDauTa |
vratOpavAsatIrthavarasidduDai kadA | mitimIri narahari mIdAsuDauTa ||

ca|| sakalayaj~jaPalamu satyamu PalamugadA | prakaTiMci viShNunAmapAThakuDauTa |
akalaMkamatitODa nAjanmaSuddhuDai kadA | akuTilamagumIcakrAMkituDauTa ||

ca|| kerali sadAcAryakRupagaliginagadA | nirati SrIvEMkaTESa ninnu ganuTa |
marigi mIpai Bakti marxi mudirinagadA | araya mIkE SaraNAgatuDauTa ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |