సులభమా మనుజులకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సులభమా మనుజులకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సులభమా మనుజులకు హరిభక్తి | వలనొంది మరికదా వైష్ణవుడౌట ||

చ|| కొదలేని తపములు కోటాన గోటులు | నదన నాచరించి యటమీద |
పదిలమైన కర్మల బంధములన్నియు | వదిలించుకొని కదా వైష్ణవుడౌట ||

చ|| తనివోని యాగతంత్రములు లక్షలసంఖ్య | అనఘుడై చేసిన యటమీదట |
జననములన్నిట జనియించి పరమ పా- | వనుడై మరికద వైష్ణవుడౌట ||

చ|| తిరిగి తిరిగి పెక్కుతీర్థములన్నియు | నరలేక సెవించినమీదట |
తిరువేంకటాచలాధిపుడైన కరిరాజ- | వరదుని కృపగద వైష్ణవుడౌట ||


sulaBamA manujulaku (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| sulaBamA manujulaku hariBakti | valanoMdi marikadA vaiShNavuDauTa ||

ca|| kodalEni tapamulu kOTAna gOTulu | nadana nAcariMci yaTamIda |
padilamaina karmala baMdhamulanniyu | vadiliMcukoni kadA vaiShNavuDauTa ||

ca|| tanivOni yAgataMtramulu lakShalasaMKya | anaGuDai cEsina yaTamIdaTa |
jananamulanniTa janiyiMci parama pA- | vanuDai marikada vaiShNavuDauTa ||

ca|| tirigi tirigi pekkutIrthamulanniyu | naralEka seviMcinamIdaTa |
tiruvEMkaTAcalAdhipuDaina karirAja- | varaduni kRupagada vaiShNavuDauTa ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/02/annamayya-samkirtanalu-adhyatmikam_22.html


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |