సుముఖ మంగళము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సుముఖ మంగళము (రాగం: ) (తాళం : )

సుముఖ మంగళము జయమంగళము
శమదమగత తే జయమంగళం

గంభీరగుణ కమలారమణా
శంభురాని నుత సకళలోకయుత
మాంభజతే జయమంగళం
అంభోధిశయన హరినయనా

కనకాంబర నిజఘనచరణాంబర
దనుజగణ హతదైత్యగణా
అనుపమచరిత అనంత నిరత
సనకప్రియ తే జయ మంగళము

చతుర్భుజాంగా సదయా పాంగ
గతనక్రాంబుజకర చక్ర
శ్రితశరణాగత శ్రీవేంకటపతి
చతుర నమో తే జయమంగలం


sumukha maMgaLamu (Raagam: ) (Taalam: )

sumukha maMgaLamu jayamaMgaLamu
Samadamagata tE jayamaMgaLaM

gaMbhIraguNa kamalAramaNA
SaMbhurAni nuta sakaLalOkayuta
mAMbhajatE jayamaMgaLam
aMbhOdhiSayana harinayanA

kanakAmbara nijaghanacharaNAMbara
danujagaNa hatadaityagaNA
anupamacharita anaMta nirata
sanakapriya tE jaya maMgaLamu

chaturbhujAMgA sadayA pAMga
gatanakrAMbujakara chakra
SritaSaraNAgata SrIvEMkaTapati
chatura namO tE jayamaMgalaM


బయటి లింకులు[మార్చు]

Sumukha-Mangalam


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |