సిరుత నవ్వులవాడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సిరుత నవ్వులవాడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| సిరుత నవ్వులవాడు సిన్నెకా వీడు | వెరపెరుగడు సూడవే సిన్నెకా ||

చ|| పొలసు మేనివాడు బోరవీపు వాడు | సెలసు మోరవాడు సిన్నెకా |
గొలుసుల వంకల కోరలతోబూమి | వెలిసినాడు సూడవే సిన్నెకా ||

చ|| మేటి కురుచవాడు మెడమీది గొడ్డలి | సీటకాలవాడు సిన్నెకా |
ఆటదానిబాసి అడవిలో రాకాశి | వేటలాడీ జూడవే సిన్నెకా ||

చ|| బింకపు మోతల పిల్లగోవివాడు | సింక సూపులవాడు సిన్నెకా |
కొంకక కలికియై కొసరి కూడె నన్ను | వేంకటేశుడు సూడవే సిన్నెకా ||


siruta navvulavADu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| siruta navvulavADu sinnekA vIDu | veraperugaDu sUDavE sinnekA ||

ca|| polasu mEnivADu bOravIpu vADu | selasu mOravADu sinnekA |
golusula vaMkala kOralatObUmi | velisinADu sUDavE sinnekA ||

ca|| mETi kurucavADu meDamIdi goDDali | sITakAlavADu sinnekA |
ATadAnibAsi aDavilO rAkASi | vETalADI jUDavE sinnekA ||

ca|| biMkapu mOtala pillagOvivADu | siMka sUpulavADu sinnekA |
koMkaka kalikiyai kosari kUDe nannu | vEMkaTESuDu sUDavE sinnekA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Siruta-Navvula

Sirutha-Navvulavaadu---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |