సిగ్గరి పెండ్లి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
సిగ్గరి పెండ్లి (రాగం: ) (తాళం : )

సిగ్గరి పెండ్లి కూతుర సీతమ్మ
దగ్గరి సింగారబొమ్మ తలవంచకమ్మా

అల్లనాడే రాఘవుడు హరివిల్లు విరిచెను
యెల్లినేడే పెండ్లాడీ నిదివో నిన్ను
యెల్లగా జనకుడు నిన్నిచ్చీనట వీడె
వెల్లవిరి నీమాట వినవమ్మా


అదె పెండ్లితెర యెత్తి రండనే వశిష్టుడుండి
చదివీ మంత్రాలు సేస చల్లవమ్మా
మొదల రాముని కంటె ముంచి తలంబ్రాలు వోసి
సుదతి యాతని మోము చూడవమ్మా

కంకణదారాలు గట్టి కాలుదొక్కితివి మీరు
పొంకాన బువ్వ మందరో పొత్తుల నమ్మ
వుంకువ వావిలిపాట నుండి శ్రీవేంకటగిరి
తెంకుల నిన్ను గూడి తిరమాయనమ్మా


siggari peMDli (Raagam: ) (Taalam: )

siggari peMDli kUtura sItamma
daggari siMgArabomma talavaMchakammA


allanADE rAGhavuDu harivillu virichenu
yellinEDE peMDlADI nidivO ninnu
yellagA janakuDu ninnichchInaTa vIDe
vellaviri nImATa vinavammA


ade peMDlitera yetti raMDanE vaSiShTuDuMDi
chadivI maMtrAlu sEsa challavammA
modala rAmuni kaMTe muMchi talaMbrAlu vOsi
sudati yAtani mOmu chUDavammA

kaMkaNadArAlu gaTTi kAludokkitivi mIru
poMkAna buvva maMdarO pottula namma
vuMkuva vAvilipATa nuMDi SrIvEMkaTagiri
teMkula ninnu gUDi tiramAyanammA


బయటి లింకులు[మార్చు]

SiggariPemdliKutura_Chakrapani


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |